Zapraszamy do przeczytania:


Chrzest w Duchu Świętym. Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Komisja Doktrynalna (ICCRS)


Niniejszy dokument jest owocem dojrzałej refleksji i szerokich konsultacji. Będzie on cennym źródłem dla osób szukających zrozumienia i opisywania rzeczywistości "chrztu w Duchu Świętym", zarówno dla tych, którzy są w Odnowie, jak i dla Kościoła w ogóle.przeczytaj więcej...


Upili się młodym winem. Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce


W pierwszej kolejności książkę powinny przeczytać osoby, które zwątpiły w działanie Ducha Świętego; którym doświadczenie mocy Ducha miesza się z psychologizmem i czymś tam jeszcze; które nie za bardzo wierzą, że takie rzeczy w XXI wieku są możliweprzeczytaj więcej...


Urszula Janowska-Witkowska:
"Bóg mówi naprawdę i naprawdę obietnice wypełnia. O mocy posłuszeństwa głosowi Ducha Świętego"


Urszula Janowska-Witkowska z wykształcenia magister inżynier budownictwa oraz nauczycielka języka angielskiego, jest osobą zamężną, mającą rodzinę, czynnie związaną z Odnową w Duchu Świętym w Poznaniu od 1984 roku. Uczestnicząc w licznych kongresach i rekolekcjach charyzmatycznych w kraju i za granicą, posługuje jako animator w Seminariach Odnowy, służy modlitwą wstawienniczą, poradnictwem duchowym oraz pomocą w przygotowaniu do spowiedzi generalnej.
Jest liderką grupy modlitewnej im. JEZUS w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, gdzie prowadzi również modlitewne grupy dzielenia oraz katechezy dla parafian.

przeczytaj więcej...

Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr4(127)2013


Polecamy artykuł:
Czy Polska jako kraj katolicki potrzebuje zagranicznych ewangelizatorów?

Gdyby 20 lat temu ktoś powiedział, że przyjadą Afrykańczycy ewangelizować Polskę, to wywołałoby gromki śmiech i niedowierzanie, bo uważamy się za jeden z czołowych krajów katolickich.przeczytaj więcej...

Duch Święty w naszej codzienności


Jest to publikacja posympozjalna, składająca się z dwu części: pierwsza zawiera wykłady wygłoszone przez prelegentów Duszpasterskich Wykładów Akademickich, które odbyły się w 2009 roku na KUL pod hasłem Współczesne fenomeny Ducha Świętego, druga natomiast zawiera odpowiedzi na pytania uczestników sympozjum.

przeczytaj więcej...

ks. dr Włodzimierz Cyran:
"Co mówi Duch do kościołów. Prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś"


Książka szczegółowo opisuje zagadnienia związane z proroctwem.

przeczytaj więcej...