Odnowa w Duchu Świętym

Prośby, podziękowania, świadectwa


 

Całe życie Bożego człowieka składa się z nieustannej modlitwy... to prośby, dziękczynienia, uwielbienia i błagania. Często z problemami borykamy się sami zapominając, że Bóg zna nasze serca i myśli nim zdążymy je ukształtować, że Bóg pragnie byśmy poprzez modlitwę prośby, dziękczynienia, uwielbienia wzrastali w Jego chwale. Uwieńczeniem tej drogi jest zwycięstwo Chrystusa w naszym życiu. Aby jednak było ono pełne powinniśmy stać się świadkami Bożej obecności w naszym życiu.


Poniżej zamieszczamy formularz, który można wypełnić i przesłać na adres Ośrodka. Jest to współczesna forma podzielenia się naszą radością lub smutkiem, prośbą o modlitwę lub poświadczeniem otrzymania Bożej łaski.
Poproś o modlitwę - pomodlimy się wspólnie, podziel się radością - uradujemy się wspólnie, podziel się smutkiem - pomodlimy się za Ciebie by dobry Bóg pomógł Ci zmienić smutek w radość, w twym życiu wydarzył się cud - podziel się nim, udostępnimy go anonimowo na naszej stronie, podzielimy się z braćmi i siostrami w Panu, ku zbudowaniu innych...

Zechciejmy wziąć udział w dziele Bożym i pomóżmy innym lecz przede wszystkim sobie samym przylgnąć do Bożej Miłości i zaznać Jego Ojcowskiej łagodności...FORMULARZ KONTAKTOWY