Rekolekcje otwarte z o. Józefem Witko
W dniach 12-15 października 2016 r. w Poznaniu odbywały się otwarte rekolekcje prowadzone przez o. Józefa Witko OFM i p. Grzegorza Bacika. Temat rekolekcji Z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej,
czyli
Droga Uwolnienia
poruszył serca uczestników, poprzez ukazanie drogi narodu wybranego z Egiptu do ziemi obiecanej jako naszego wyzwolenia z "Egiptu", czyli naszych nieuporządkowanych przywiązań, magicznego pojmowania świata, braku ufności.
Obok rekolekcji odbywały się także warsztaty modlitwy wstawienniczej, do których zaproszeni byli członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, by rozbudzić charyzmat posługi modlitwą wstawienniczą.

Wierzymy głęboko, że rekolekcje, które głosił niestrudzony kapłan Boży, o. Józef Witko dzieląc czas z Panem Grzegorzem Bacikiem, wyda w nas obfity plon Bożej łaski. Wierzymy również, że Bóg uwolnił nas z naszej własnej, egipskiej niewoli i pozwolił nam ujrzeć Jego Miłosierdzie i Ojcowską dłoń stale czuwającą nad nami, objawiającą się w codziennej Eucharystii.

Z tego miejsca pragniemy bardzo serdecznie podziękować ojcu Józefowi za czas nam poświęcony, cierpliwość wobec naszej naiwnej wiary oraz serce, które nieustannie okazywał każdemu, kto się do niego zwrócił. Dziękujemy Panu Grzegorzowi za to, że podzielił się z nami swą wiedzą na temat zagrożeń duchowych współczesnego świata i niestrudzenie odpowiadał na nasze pytania. Dziękujemy również Panu Grzegorzowi, pomocnikowi o. Witko, który mimo zmęczenia, niepogody i niewygód, trwał przy samochodzie z książkami i wytrwale zaspokajał głód naszej wiedzy.

Dziękujemy serdecznie proboszczom i księżom parafii, w których odbywały się rekolekcje: ks. Proboszczowi Eugeniuszowi Guździołowi z parafii Św. Michała Archanioła, ks. proboszczowi Stanisławowi Walewiczowi z parafii Św. Rodziny, ks. Proboszczowi Mateuszowi Misiakowi z Fary Poznańskie oraz ks. Proboszczowi Ireneuszowi Szwarcowi z Katedry Poznańskiej, za nieocenioną pomoc i cierpliwość w organizacji tych rekolekcji.

Osobne podziękowania pragniemy wyrazić służbie liturgicznej, wszystkim pomocnikom a przede wszystkim diakoniom porządkowym (ze wspólnoty Michael), diakoniom muzycznym za posługę podczas rekolekcji, Panu organiście, który upiększał każdą Eucharystię oraz uczestnikom, którzy mimo niewygód, zmęczenia i chłodu trwali przy Panu.
Szczególne podziękowania należą się koordynatorom - ks. Adamowi Sczanieckiemu i Jankowi Karczewskiemu - za ich trud, obecność, cierpliwość i pracę.

Jednak największe podziękowania chcemy złożyć Panu Bogu za dar tych rekolekcji, za łaski, które zlał na nas obficie, ufność, którą nas obdarzał i Miłość, którą nieustannie nas otulał. Chwała niech będzie Bogu Ojcu w uwielbieniu Jego Syna Jezusa Chrystusa przez Moc Ducha Świętego, Amen.
Tomek

Zobacz galerię zdjęć z rekolekcji.


 
 

Rekolekcje otwarte z o. Józefem Witko


W dniach 22-24 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbywały się otwarte rekolekcje prowadzone przez o. Józefa Witko i p. Grzegorza Bacika. Tematem rekolekcji był fragment Ewangelii: CZY CHCESZ BYĆ ZDROWY?

Miejsce spotkań:

  • dzień 1 - 22.06.2015 r. - temat: Przebaczenie - Ile razy chcesz aby Bóg Ci przebaczył? Kościół pw. Św. Rodziny, Poznań, ul. Promienista 131
  • dzień 2 - 23.06.2015 r. - temat: Uwolnienie - Duchy Gerazy Kościół pw. Św. Michała Archanioła, Poznań, ul. Stolarska 7
  • dzień 3 - 24.06.2015 r. - temat: Uzdrowienie - "Wstań, weź swoje łoże i chodź" Katedra Poznańska pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Poznań, Ostrów Tumski 17

Rekolekcje były czasem osobistego zmierzenia się ze swoimi słabościami (nieprzebaczenie jako źródło chorób duszy i ciała) i zawierzenia ich Chrystusowi - celowi i źródłu wszelkich naszych dążeń. Rekolekcje przyciągnęły tłumy wiernych, wobec których Miłosierny Bóg oczyszczał serca z naszych lęków, uwalniał od nieuporządkowanych przywiązań i zlewał na nas zdrój łaski.

Wyrażamy swą wdzięczność, że ojciec Józef, wierny wojownik Pana, wstawiał się za nami, modląc się o otwarcie naszych serc, by Boża łaska mogła uleczyć nas z naszych słabości. Dziękujemy Panu Grzegorzowi, że zechciał podzielić się z nami swą wiedzą na temat zniewoleń i związań, przestrzegając nas przed lekkomyślnością w karmieniu się dobrami doczesnymi. Dziękujemy organizatorom - sekretariatowi Ośrodka z Panem Jankiem Karczewskim na czele, diakoniom porządkowym, diakoniom muzycznym (ze wspólnot Jerozolima, Michael i Jashua) i wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji i obsługi tych rekolekcji. Również za wszystkich uczestników składamy Bogu nasze uwielbienie, oddając cześć i chwałę i wierząc, że wzrosną w nas owoce, będące radością wszystkich świętych w Niebie.


 

Rekolekcje modlitewne wg N. Lozano


W dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Zaborówcu odbyły się rekolekcje w formie sesji modlitewnej wg modelu N. Lozano Modlitwa uwolnienia wg 5 kluczy. dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
Rekolekcje poprowadził o. Tomasz Alexiewicz, który wraz z Elą Drożniewicz, Pawłem i Maciejem ze wspólnoty Jerozolima przeprowadził nas, jak ojciec swoje dzieci, przez pięć kluczy ku otwarciu na Boże Błogosławieństwo. Wyrażamy głęboką wdzięczność ojcu Tomaszowi, Eli, Pawłowi i Maciejowi za ich posługę, gotowość i otwarcie na Boże Słowo i wezwanie Ducha Świętego, za świadectwo ich życia i naukę o błogosławieniu. Bóg zapłać. Dziękujemy również uczestnikom i tym wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia czasu rekolekcji.

Zaborówiec to miejsce szczególne, wyciszone, każdym powiewem i każdym źdźbłem trawy wskazujące na Bożą obecność. Boga można było tu spotkać przechadzającego się wśród zieleni, wśród alejek, w kaplicy. Był obecny w każdym z nas, za co chcemy Go uwielbiać i dziękować za Nieodgadnioną Miłość... Bądź uwielbiony i błogosławiony Panie nasz, Boże i Stwórco!


Morasko 17-19 kwietnia 2015 r. - rekolekcje formacyjne dla liderów


W dniach 17-19 kwietnia 2015 r. w Morasku odbyły się rekolekcje formacyjne dla liderów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
Tematem przewodnim rekolekcji była Tożsamość Odnowy.

Rekolekcje prowadziła grupa modlitewna MOCNI W DUCHU, mająca ogromne doświadczenie zarówno w prowadzeniu i jak i zakładaniu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Ich bogate doświadczenie, którym zechcieli się z nami podzielić pozwoliło naszym grupom wzrastać oraz przezwyciężyć rutynę codzienności. W czasie rekolekcji odświeżone zostały tematy doskonale nam znane, jednak z biegiem lat odsunięte w niepamięć: jak powinno przebiegać spotkanie, jego porządek, formacja w grupach i wspólnotach, dzielenie Słowem, grupki dzielenia, modlitwa wstawiennicza, proroctwa i przede wszystkim rozpoznawanie i rozpalenie charyzmatów.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Michała i Kasi, za ich posługę i jej owoce. Wierzymy głęboko, że czas spędzony razem to czas rozpalania w sobie żaru Ducha Świętego na nowo, to czas spojrzenia wgłąb siebie i odkrycia na nowo odpowiedzialności za wspólnotę, którą Bóg nam powierzył. Prowadzącym rekolekcje, wszystkim posługującym, organizatorom i uczestnikom za ich trud - składamy serdeczne Bóg Zapłać!

Gostyń 16-19 października 2014 r. - o. Józef Zborzil


W dniach 16-19 października 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym w Gostyniu odbyły się rekolekcje dla grup Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej. Rekolekcje poprowadził o. Józef Zborzil.

Wspólny czas spędzony na rozważaniu Słowa Bożego, droga, którą wskazał podczas rekolekcji ojciec Józef oraz tematyka: Chrzest Święty źródłem Wody Żywej wytryskującej ku Życiu Wiecznemu,
umocniły w nas wszystkich potrzebę przylgnięcia do Miłosiernej Miłości Boga Ojca w ofierze Syna Bożego i łasce Ducha Świętego. Ojciec Józef, który niestrudzenie rozpalał w nas pragnienie wielbienia Boga za dar Chrztu Świętego, w sposób jasny i przejrzysty ukierunkował nas na jedyne źródło Wody Żywej - Od Boga Ojca, poprzez Jezusa Chrystusa, w tchnieniu Ducha Świętego - do Boga Ojca.

Czas rekolekcji dzielony był pomiędzy modlitwę, konferencje o. Józefa, posiłki, Mszę Świętą i adorację Najświętszego Sakramentu, kończoną modlitwami pieśnią. Był to Błogosławiony czas...

Pragniemy podziękować Bogu za ten czas, za o. Józefa i Światło, które, dzięki jego słowom, zapłonęło w nas z Bożą pomocą. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji rekolekcji oraz wszystkim uczestnikom, za pragnienie rozpalania w sobie Bożych darów.
Bóg zapłać

Zobacz galerię zdjęć


Rekolekcje w dniach 11-13 kwietnia 2014 r.Rekolekcje dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym
Termin: 11 do13 kwietnia 2014 roku
Prowadzący : Ksiądz Marian Rajchel
Temat: Nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy czy są z Boga 1 J 4,8bW dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w Morasku odbywały się rekolekcje dla grup Odnowy w Duchu Świętym.
Tematykę rekolekcji, opartą na fragmencie listu św. Jana: Nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy czy są z Boga 1 J 4,8b, poprowadził ks. Marian Rajchel, który mimo swego pełnego dostojeństwa wieku, przyjechał do nas aż z Jarosławia i w sposób niezwykle wymowny, dostojny i z mocą przybliżył problematykę odnoszącą się do każdego z nas. Jak łatwo może nas zwieść nasza własna pycha, nasze własne pragnienia, oczekiwania, poranienia... Jak bardzo trzeba się strzec przed podszeptami złego, który jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1P 5,8)... Jak ważne jest czuwanie na modlitwie...
Dziękujemy księdzu Marianowi, że zechciał podzielić się z nami swymi przemyśleniami i doświadczeniem, nabytym podczas prowadzenia posługi egzorcysty, oraz Panu Andrzejowi, że przywiózł księdza Mariana do nas. Dziękujemy również uczestnikom i organizatorom, bez których rekolekcje nie byłyby możliwe. Dziękujemy za otwartość na głoszone Słowo Boże i otwartość na Ducha Świętego, który przygotowywał nasze serca do przyjęcia tajemnicy Zbawienia, dokonującego się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana.
Bóg zapłać!

Zapraszamy do galerii zdjęć...Gostyń 17-20 października 2013 r. - o. Józef Witko


W dniach 17-20 października 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym w Gostyniu odbyły się rekolekcje dla grup Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej. Tematem spotkania była moc błogosławieństwa i przekleństwa. Rekolekcje poprowadził o. Józef Witko.
Zapraszamy do galerii zdjęć

W rekolekcjach wzięło udział przeszło 140 osób ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej. Mimo tak wielkiej liczby osób, rekolekcje odbyły się w porządku i posłuszeństwie a modlitwa płynęła, jednocząc i unosząc się ku Bogu. O. Józef Witko niestrudzenie głosił Słowo Boże z mocą, utwierdzając ufność i wiarę uczestników, Bóg zaś błogosławił łamiąc wszelkie przekleństwa będące skutkiem naszych grzechów, zaniedbań i słabości...

Dużą niespodzianką dla uczestników była wizyta dostojnego gościa - Jego Ekscelencji Biskupa Damiana Bryla, który w piątek 18 października 2013 r. odprawił dla uczestników rekolekcji Mszę Świętą i wygłosił kazanie, które swą szczerością i mocą trafiło do naszych serc, poruszając i wyzwalając w nas pragnienie niesienia Słowa Bożego i służenia charyzmatami. Dziękujemy Jego Ekscelencji Biskupowi Damianowi, że zechciał zaszczycić nas swą obecnością. Dziękujemy również za duszpasterską troskę o wzrastanie grup Odnowy w Duchu Świętym w Chrystusowej Jedności i Miłości.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom rekolekcji za tak liczby udział, pomoc w organizacji i zaangażowanie w trud jednoczenia wspólnot oraz wzajemną życzliwość i modlitwę. Organizatorom dziękujemy za trud posługi, sprawność działania, wyrozumiałość i stanowczość, ks. Adamowi dziękujemy za opiekę, pomoc, radę i modlitwę, Panu Grzegorzowi Bacikowi za konferencje na temat okultyzmu i spirytyzmu, za cierpliwość wobec pytających, lecz przede wszystkim dziękujemy o. Józefowi Witko za trud głoszenia Słowa Bożego, za nieustanną modlitwę tym Słowem, za cierpliwość i wyrozumiałość oraz za otwartość na łaskę Bożą i Ducha Świętego, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w misterium Błogosławiącego Boga.


Morasko 26-28 kwietnia 2013 r. - ks. Adam Sczaniecki

W dniach 26-28 kwietnia 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym w Morasku odbyły się rekolekcje dla grup Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej. Temat spotkania "Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został Ci dany" (1 Tm 4,14a). Kapłan prowadzący - ks. Adam Sczaniecki. Rekolekcje rozpoczęły się w piątek, 26 kwietnia ok. godz. 17.00, zakończyły w niedzielę, 28 kwietnia o. godz. 14.00.

Dziękujemy Bogu, za łaskę owocnie przeżytych rekolekcji, dziękujemy ks. Adamowi Szczanieckiemu za prowadzenie, opiekę, modlitwę i mądrość, dziękujemy wszystkim posługującym za zaangażowanie, cierpliwość i miłość, lecz nade wszystko dziękujemy uczestnikom za liczny, zaangażowany udział.
Modlitwa, która płynęła podczas rekolekcji była prawie namacalna, unosiła się bowiem do Boga z każdego serca "jak kadzideł dym...".