Seminarium Odnowy w Duchu Świętym


 

Seminarium Odnowy Wiary


Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkie wspólnoty do udziału w Seminarium Odnowy Wiary, organizowane przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym Święta Rodzina, przy parafii Świętej Rodziny w Poznaniu przy współpracy z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Poznaniu.
Seminarium odbywać się będzie w cyklu cotygodniowym (czwartkowe konferencje oraz grupy dzielenia) od dnia 20 października 2016 r. do dnia 1 grudnia 2016 r. Zapisy do dnia 18 października. Szczegółowe informacje na stronie.
Konferencje poprowadzi pan Zygmunt Witkowski - wieloletni współorganizator i animator Seminariów Odnowy Życia w Duchu Świętym w Polsce i za granicą.

 


W dniu 10 lutego 2016 r. zakończyło się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które prowadziła wspólnota Jerozolima, przy klasztorze oo. Dominikanów w Poznaniu, ul. Kościuszki 99.

Był to czas wzrastania w Duchu Świętym, czas powrotu do Ojca by zanurzyć się w Jego Miłości i napełnieni Jego Duchem móc dzielić się Jego darami z braćmi i siostrami. Był to czas pokornego oczekiwania na łaskę obdarowania, czas pokornego zbliżenia się do tajemnic Bożej obietnicy: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię." (Mt 11, 28).
Wyrażamy głęboką wdzięczność Bogu za dar posługi wspólnoty Jezrozolima oraz wszystkim animatorom za ich pokorne stawanie w obliczu Bożego wołania. Dziękujemy Bogu za dar czasu, poprzez który nasz Pan mógł działać wobec nas cuda i obdarować nas swą łaską - Duchem Świętym i Jego charyzmatami. Dziękujemy Bogu za dar naszego uczestnictwa w dziele Zbawienia i łaskę uczynienia z nas narzędziami Jego Miłosierdzia.