Odnowa w Duchu Świętym w Poznaniu - spotkania wspólnotowe


 

Spotkanie opłatkowe w dniu 7 stycznia 2017 r.


Serdecznie zapraszamy wszystkie wspólnoty na coroczne spotkanie opłatkowe, które rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2017 r. Mszą Świętą, sprawowaną przez JE Biskupa Damiana Bryla o godz. 10.00 w Kościele Św. Michała Archanioła w Poznaniu, ul. Stolarska 7. Po spotkaniu zapraszamy na spotkanie opłatkowe do auli JPII.

 

przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy (Mt 12,34b-35a)


W dniach 28-29 listopada 2015 r. odbywał się II stopień Szkoły Posługi Charyzmatycznej.
Był to czas pełen łaski, radości z posługi i otwartości na Boże tchnienia. Dziękujemy o. Tomaszowi Alexiewiczowi za trud włożony w przekazanie swych doświadczeń tym, którzy najbardziej potrzebowali umocnienia słowem (zawsze pełnym miłości), czynem (przez cały czas w ruchu) oraz przykładem (nie unikając mówienia o własnych słabościach i niedoskonałościach). Dziękujemy za żywe świadectwo wiary ojcu oraz posługującym a także orkiestrze ze wspólnoty Jeshua z Naramowic, którzy pozostając sobą - umacniali nas podtrzymując ducha modlitwy. Dziękujemy służbie porządkowej za dbałość o materialną stronę spotkania (kawusie, ciacho i porządeczek), ks. Proboszczowi Eugeniuszowi za udostępnienie pomieszczeń i organizatorom za całokształt.
Wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia II stopnia szkoły składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

 

40-lecie Charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym w Poznaniu


W dniu 21 listopada 2015 r. świętowaliśmy 40-lecie istnienia Charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym w Poznaniu. Było to okazja do wspólnych rozmów, wspominania osób, które powróciły do domu Ojca, minionych dni, wymiana doświadczeń.
Swymi wspomnieniami związanymi z początkiem istnienia Odnowy podzielili się z nami o. Tomasz Alexiewicz, dominikanin, Ela Drożniewicz ze wspólnoty JEROZOLIMA w Poznaniu oraz Zygmunt Witkowski. Wszyscy oni uczestniczyli w trudzie zawiązywania wspólnot, odnajdywania Ducha Świętego na ścieżkach wiary i umacniania innych Ogniem Bożych Charyzmatów, za co składamy im serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
Uroczystości obchodów 40-lecia Odnowy uświetnił JE ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, który współcelebrował Mszę Świętą, wziął także udział we wspólnej agapie - uczcie radości i miłości. Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości, cieszymy się, że tak wielu z nas leży na sercu jedność i miłość wśród wspólnot Odnowy. Dziękujemy szczególnie tym, którzy włożyli swój trud w organizację i uświetnienie spotkania - na ich ręce składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

 

Wielki Odpust Narodzenia NMP w Tulcach

Jak co roku, wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym spotkały się w parafii pw. Narodzenia NMP w Tulcach w dniu 4 września 2015 r.

Spotkanie prowadził ks. Koordynator Adam Sczaniecki. Spotkanie będące kontynuacją tradycji corocznych spotkań, zapoczątkowanych przez ks. Mariana Piątkowskiego, połączone było z odpustem parafialnym z okazji Wielkiego Odpustu Narodzenia NMP w Tulcach.

 

Wakacyjne spotkania w Michaelu

W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz idącą w ślad za tym przerwą w spotkaniach wielu wspólnot naszej Archidiecezji, pragniemy zaprosić te wspólnoty, które na czas wakacji zawieszają swoje spotkania, do wspólnotowych spotkań w parafii Św. Michała Archanioła w Poznaniu, ul. Stolarska 7. Gospodarzami spotkań będzie wspólnota Michael. Spotkania odbywać się będą przez całe wakacje w środy ok. godz. 19.00 (Msza Św. o godz. 18.00) w salce "Wieczernik" obok zakrystii. Formuła spotkań będzie każdorazowo inna, zamysł bowiem jest taki, by spotkanie prowadziła każdorazowo inna wspólnota. Serdecznie zapraszamy szczególnie te osoby, które nie chcą przerywać ciągłości, a ze względu na przerwę wakacyjną nie mają możliwości spotykania się we własnej wspólnocie.

 
 

Wigilia Zesłania Ducha Świętego


W dniu 23 maja 2015 r. Archidiecezjalny Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym wspólnie przeżywał Wigilię Zesłania Ducha Świętego, które odbyło się w parafii Św. Michała Archanioła w Poznaniu, ul. Stolarska 7.

Zobacz galerię zdjęć


Szkoła Posługi Charyzmatycznej


Szkoła Posługi Charyzmatycznej.
Projekt był skierowany przede wszystkim do tych członków naszych wspólnot, którym leży na sercu wezwanie do odnowienia w sobie darów Ducha Świętego otrzymanych w momencie Chrztu Św. i otworzenie się na charyzmaty, które Pocieszyciel złożył w naszych sercach.
Niezwykłość czasu, który był Bożym Darem sprawiła, że od samego rozpoczęcia formacji aż do jej zakończenia otaczała nas łaska Jedności w Duchu Świętym, który posługując się o. Tomaszem, mógł w otwarte serca wlewać swą łaskę, obdarzając nas charyzmatami. Siła Jedności, skupienia i modlitwy była tak potężna, że kruszyła najbardziej zatwardziałe serca, przemieniając nasze słabości w Bożą Siłę, Moc i Błogosławieństwo.

Szkołę poprowadził o. Tomasz Alexiewicz, Dominikanin wraz z zespołem współpracowników ze Szczecina. Darem muzycznej animacji służył zespół ze wspólnoty Jeshuah, który pięknie dopełniał konferencje o. Tomasza i muzycznie animował modlitwę, wznosząc nas ku głębokościom Boga.

Dziękujemy o. Tomaszowi za trud głoszenia Słowa Bożego i pomoc w otwieraniu naszych oczu na Dar Boga w nas samych i we wspólnocie.

Dziękujemy wspólnocie ze Szczecina, dziękujemy wspólnocie Jerozolima za dar posługi modlitwą wstawienniczą.

Dziękujemy wspólnocie Jeshuah za animację muzyczną i obecność dzieci wśród nas.

Dziękujemy wspólnocie Michael za trud posługi logistycznej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Szkoły za gotowość służby i wzrastania w Duchu Świętym na chwałę Boga Ojca ku pożytkowi wspólnot i Kościoła Świętego.

Wszystkim składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ

Zobacz galerię zdjęć.

Dzień jedności


W dniu 15 listopada 2014 r., w godz. 10.00 - 15.00, w parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu, ul. Stolarska 7, odbył się Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej.
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, żeby świat uwierzył, iż Ty mnie wysłałeś. (J 17,21).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu, dając tym samym wyraz swej troski o jedność Odnowy w Duchu Świętym. Szczególnie dziękujemy wspólnocie JESHUAH z Naramowic, która spotkanie poprowadziła muzycznie i uwielbieniowo, dziękujemy za pouczającą konferencję na temat uwielbienia Boga Jedynego zgodnie z Psalmem 47: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem... oraz liczny udział dzieci. Bóg zapłać

Nowy koordynator świecki


W dniu 13 września 2014 r. na spotkaniu liderów wybrany został koordynator świecki - przedstawiciel wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej. Został nim Jan Karczewski, któremu życzymy otwartości na natchnienia Ducha Świętego, wytrwałości w zmaganiach się z codziennością i Błogosławieństwa Bożego.
Zwracamy się także z prośbą do wspólnot o ogarnięcie Janka modlitwą w tej trudnej i odpowiedzialnej posłudze.

Duchowa Formacja Wspólnotowa


Z radością zapraszamy wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, szczególnie osoby uczestniczące w niedawno zakończonym Seminarium, na cykl spotkań dotyczących "Duchowej Formacji Wspólnotowej". Spotkania będą formą rozwoju naszej duchowości, poprzez uczestnictwo w Seminariach, spotkaniach wspólnotowych i przede wszystkim w konferencjach, mających na celu uświadomienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej charyzmatów, posługi nimi oraz naszej roli we wspólnocie i w Kościele.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 31 maja 2014 r. o godz. 10.00. Tematem były: "Charyzmat słuchania Pana, proroctwa oraz słowa poznania".

Termin drugiego spotkania zostanie podany w najbliższym czasie. Tematem będzie "Modlitwa wstawiennicza".


Napomnienia końcowe


Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. (1P 5,5-11).