Odnowa w Duchu Świętym - drogi wzrostu duchowego


 

Drogi wzrostu duchowego to studium mające na celu wskazanie drogi, którą może podążać osoba chcąca we wspólnocie odnaleźć drogę wiodącą ku rozwojowi własnej duchowości. To propozycja wzrastania w darach i charyzmatach otrzymanych, jako wypełnienie obietnicy, na Chrzcie Świętym i w Sakramencie Bierzmowania.



 1. Modlitwa i Sakramenty
  • postanów codziennie poświęcać czas Panu
  • ustal konkretnie: kiedy, gdzie i jak długo
  • ustal schemat modlitwy
  • bądź gotów na zmianę schematu, jeżeli zapragnie tego Duch Święty
  • znajdź partnera do modlitwy
  • prowadź notatki
  • zacznij natychmiast

 2. Studium
  • ustal czas na codzienne czytanie Pisma Świętego
  • dąż do bardziej świadomego studiowania Biblii
  • podkreślaj fragmenty, które usilnie przemawiają do Ciebie
  • czytaj książki, które inspirują Cię duchowo
  • prowadź notatki z konferencji, rekolekcji, seminariów

 3. Służba
  • zrób listę obowiązków, które Pan Ci powierzył: dom, rodzina, szkoła, parafia, wspólnota
  • bądź czujny na możliwość dzielenia się wiarą z innymi
  • wspieraj modlitwą i ofiarą służbę głoszenia Ewangelii
  • naucz się zwięźle i prosto podawać podstawowe zasady Ewangelii
  • znajdź możliwość oddania swego czasu i energii Twojej grupie modlitewnej

 4. Wspólnota
  • wybierz wspólnotę, w którą chciałbyś się włączyć: grupa dzielenia, domowa, biblijna
  • nawiąż znajomości w tej grupie - spotykajcie się w domu, dzielcie się doświadczeniami, trudnościami
  • bądź wierny wybranej wspólnocie ale i otwarty na tchnienia Ducha Świętego
  • nie uchylaj się od odpowiedzialności za wspólnotę